Jump to content

Please Help Me To Translate This Song To English...


SeleneHekate

Recommended Posts

Song by August Band

Album Radiodrome

ฉัน และ เธอ (chăn láe ter)

นาน แล้ว หรือยัง ตั้งแต่ วันที่ เรา ต้อง จากกัน

naan láew rĕu yang dtâng dtàe wan têe rao dtông jàak gan

เธอ ว่า นาน แล้ว หรือยัง ที่ ฉัน ไม่ พบ เธอ

ter wâa naan láew rĕu yang têe chăn mâi póp ter

อยาก บอก ว่า คิดถึง ทุกวัน มี แต่ ความ คำนึง ส่ง ถึง เธอ

yàak bòk wâa kít tĕung tóok wan mee dtàe kwaam kam neung sòng tĕung ter

แต่ว่า คน ที่ คิดถึง เสมอ จะ คิดถึง กัน บ้าง รึเปล่า

dtàe wâa kon têe kít tĕung sà-mĕr jà kít tĕung gan bâang réu bplào

ที่ เฝ้า โทร ไปหา เธอ ทำ อะไร ที่ไหน ฉัน ถามถึง ความ เป็ฯ ไป เพราะ ไม่รู้ ว่า เธอ ยัง ปลอดภัย ดี หรือเปล่า ( รู้ หรือเปล่า )

têe fâo toh bpai hăa ter tam à-rai têe năi chăn tăam tĕung kwaam bpày-็ bpai prór mâi róo wâa ter yang bplòt pai dee rĕu bplào ( róo rĕu bplào )

แล้ว ใน วัน คืน อัน แสน เหงา ให้ เธอ รับ รู้เรื่องราว ฉัน เขียน ข้อความ และ ส่ง ไป แสน ไกล

láew nai wan keun an săen ngăo hâi ter ráp róo rêuang raao chăn kĭan kôr kwaam láe sòng bpai săen glai

ให้ เธอ มั่นใจ ว่า

hâi ter mân-jai wâa

* ฉัน และ เธอ เรา จะ มี กัน เสมอ อย่า ห่วง เลย ฉัน คิดถึง เธอ ตลอดเวลา

* chăn láe ter rao jà mee gan sà-mĕr yàa hùang loie chăn kít tĕung ter dtà-lòt way-laa

กับ คำว่า ฉัน และ เธอ ยิ่ง ไกล ยิ่ง รู้คุณค่า ยิ่ง ผ่าน เวลา ยิ่ง ทำให้ มัน มีความหมาย

gàp kam wâa chăn láe ter yîng glai yîng róo koon kâa yîng pàan way-laa yîng tam hâi man mee kwaam măai

มัน คงจะ นาน เกินไป เพราะ อยู่กับ คน มากมาย ก็ ยัง เหงา

man kong jà naan gern bpai prór yòo gàp kon mâak maai gôr yang ngăo

ก็ วันแล้ววันเล่า ที่ ฉัน ต้อง ทรมาน

gôr wan láew wan lâo têe chăn dtông tor-rá-maan

ยิ่ง นาน ยิ่ง คิดถึง มากมาย ยิ่ง ห่างไกล เท่าไร ยิ่ง ห่วง กัน

yîng naan yîng kít tĕung mâak maai yîng hàang glai tâo-rai yîng hùang gan

ก็ ไม่รู้ ว่า คนดี ของ ฉัน จะ มี ใคร ดูแล หรือเปล่า

gôr mâi róo wâa kon dee kŏng chăn jà mee krai doo lae rĕu bplào

จะ กลับ ไป อีกครั้ง เธอ จะ โอบกอด ฉัน ไหม

jà glàp bpai èek kráng ter jà òhp gòt chăn măi

ฉัน คิดถึง มัน แทบตาย อ้อมกอด ของเธอ นั้น อุ่น กว่า ใคร อื่น ( เธอ รู้ หรือเปล่า )

chăn kít tĕung man tâep dtaai ôm gòt kŏng ter nán òon gwàa krai èun ( ter róo rĕu bplào )

แล้ว ถ้อยคำ จาก วัน เหงา ๆ ฉัน จะ กระซิบ เบา ๆ ว่า ทุก ข้อความ ที่ ส่ง ไป นั้น คือ

láew tôi kam jàak wan ngăo ๆ chăn jà grà-síp bao ๆ wâa tóok kôr kwaam têe sòng bpai nán keu

ความจริง ที่ ย้ำ ว่า

kwaam jing têe yám wâa

Repeat to * twice

ฉัน และ เธอ ฉัน และ เธอ ฉัน คิดถึง เธอ ตลอดเวลา

chăn láe ter chăn láe ter chăn kít tĕung ter dtà-lòt way-laa

กับ คำว่า ฉัน และ เธอ ฉัน และ เธอ ฉัน คิดถึง เธอ เสมอมา

gàp kam wâa chăn láe ter chăn láe ter chăn kít tĕung ter sà-mĕr maa

Thanks!

Link to comment
Share on other sites

There are certainly competent people here who can do this for you, but it is a specialty of thailandqa.com to translate songs from Thai into English.

They have their own people available to translate, and have a long list of songs that have been rendered into English.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...